فروشگاه تخصصی دانشجویی فروش فایلها و تحقیقات و مقالات دانشجویی

پرفروش ترین محصولات

اطلاعیه فروشگاه

فروشگاه تخصصی دانشجویی بیش از هزاران تحقیق دانشجویی مانند فایل های word و power point / زبانهای برنامه نویسی آماده ارائه خدمات به دانشجویان در تمام رشته ها میباشد تمام محصولات فروشگاه سالم و تضمینی و اختصاصی میباشدهر گونه مشکل در خرید و یا سوال را از طریق تلگرام اطلاع دهید پشتیبانی 24 ساعته t.me/rezanewp

تحقيق درس اصول فقه 1

تحقيق درس اصول فقه 1

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 100

فهرست مطالب

 

عنوان

صفحه

 

امر سيزدهم از مقدمات بحث اصول ـ مشتق        1

امر اول – معناي مشتق........................ 2

امر دوم – جريان نزاع در اسم زمان........... 8

امر سوم – تفاوت مشتق ادبي با اصولي......... 10

امر چهارم – تفاوت در مبادي مشتق............ 19

امر پنجم – حال نطق يعني چه ؟............... 21

امر ششم – مشتق حقيقت در متلبس است يا اعم    25

امر اول – مشتق بسيط است يا مركب............ 51

امر دوم – تفاوت ميان مشتق و مبدأ مشتق       73

امر سوم – ملاك صحت حمل در قضاياي حمليه       76

امر چهارم – تغاير بين ذات و مبادي صفات      78

امر پنجم – ارتباط و اضافه بين مبدأ و ذات    81

امر ششم – تلبس با واسطه يا بي واسطه........ 87


امر سيزدهم  : از مقدمات بحث اصول

«مشتق»

(1) – يكي از مباحث دقيق و مفصل، بحث مشتق است. در بحث مذكور، يك جهت مورد اتفاق و يك جهت محل اختلاف هست اما مسأله مورد اتفاق:

1- الف : اگر ذاتي - زيد- تلبـّس به مبدئي- ضرب- دارد مثلاً زيد تلبـّس به مبدأ دارد و مشغول ضرب هست و ما به لحاظ حالي كه اشتغال به زدن دارد، عنوان ضارب را بر او منطبق كرده و بگوئيم « زيد ضارب» بلااشكال، استعمال آن مشتق، حقيقي است بنابراين :

« لا خلاف في كون المشتق حقيقه في المتلبس بالمبدأ في الحال»

ب: چنانچه ذاتي - زيد - در آينده مي خواهد تلبس به مبدئي مانند ضرب پيدا كند ولي به لحاظ اين كه آن فرد اشتغال به ضرب، پيدا مي كند، اكنون عنوان ضارب را بر او نمائيم و بگوئيم « زيد ضارب» بلا اشكال، استعمال آن مشتق، مجازي است نه حقيقي.

مثال ديگر: چنانچه به فردي كه در دانشكدة پزشكي تحصيل مي كند و بنا هست كه پنج سال ديگر، دكتراي طب، اخذ كند، اكنون بر او عنوان دكتر و طبيب اطلاق نمائيم، مسلماً استعمال آن مشتق، مجازي است نه حقيقي بنابراين : « لاخلاف في كون المشتق مجازاً فيما لم يتلبس بالمبدأ بعد»

2- اما مسأله مورد اختلاف و محل نزاع : اگر ذاتي- زيد- سابقاً تلبس به مبدئي - ضرب- داشته ولي اما اكنون به لحاظ تلبس قبلي بخواهيم عنوان مشتق را بر او تطبيق نمائيم و بگوئيم « زيد ضارب اليوم» اين محل اختلاف و نزاع هست كه آيا استعمال آن مشتق، مجازي است يا حقيقي لذا محل بحث ما اين است كه :

آيا مشتق، حقيقت است در ما تلبس‌ بالمبدأ في الحال يا اعم است از ما تلبس بالمبدأ في الحال كه شامل ما انقضي عنه المبدأ هم بشود.

قبل از ورود به بحث و بيان اقوال بايد مقدماتي را بيان كنيم كه اينك به توضيح آنا مي پردازيم.

امر اول : معناي مشتق

(1) – در ادبيات، مشتق را چنين تعريف كرده اند «بانه لفظ مأخوذ من لفظ آخر مع اشتماله علي حروفه و موافقته معه في الترتيب او مطلقاً» بنابراين هر لفظي كه مأخوذ از لفظ ديگري باشد، داراي عنوان مشتق هست مثلاً فعل ماضي، مشتق است زيرا از مصدر، اخذ شده فعل مضارع مشتق است چون از فعل ماضي، مأخوذ است و همچنين افعال امر و نهي هم مشتق هستند زيرا از فعل مضارع گرفته شده اند پس در ادبيات، عنوان مشتق، عام است.

سؤال: مقصود از مشتق اصولي چيست؟

جواب: مراد از مشتق در محل نزاع، مطلق مشتق نيست كه شامل افعال و مصادر هم بشود بلكه مقصود از مشتق در محل بحث، مفهومي است كه منتزع است از ذاتي به ملاحظه اتصاف آن ذات به مبدأ خواه آن اتصاف صدوري باشد مانند «ضارب» كه منتزع است از ذات به ملاحظه اتصاف او به فعلي كه صادر است از او يا انتزاعي باشد مانند «مالك» كه منتزع است از ذات به ملاحظة انتزاع اين صفت از آن يا حلولي باشد مانند مقتل و مسجد كه منتزع هستند از ذات زمان و مكان به ملاحظة حلول اين صفت در آنها.

به عبارت ديگر، مقصود از مشتق، خصوص آن چيزي است كه جاري مي شود. بر ذات، عنوان براي ذات هست و با آن ذات به نحوي اتحاد دارد و مي توان جملة اسميه تشكيل داد، آن مشتق را بر ذات، حمل نمود و گفت « زيد ضارب» يا « الضارب زيد» يعني ضارب، همان زيد است و زيد همان ضارب است يعني بين آن دو فرقي نيست به خلاف جملة فعليه مانند «ضرب زيد»- كه فقط در آن، اسناد فعل به فاعل، مطرح است. و يا حتي «زيد ضرب» كه گرچه از نظر ادبيات، جملة اسميه است اما جملة اسميه جمليه نيست زيرا شما «ضرب» را محمول قرار نداده و آن را بر موضوع، حمل ننموده ايد لذا زيد با «ضرب» اتحاد پيدا نمي كند و نمي توان گفت زيد، همان «ضرب» هست.

بنابراين در مشتق اصولي، ذاتي و مبدئي وجود دارد كه آن ذات با مبدأ، ارتباط بلكه اتحاد دارد و نحوة اتحادشان ممكن است انتزاعي، صدوري، ايجادي يا حلولي باشد مانند عرضي- بياض مثلاً - كه با معروض، اتحاد پيدا مي كند و اتحادشان به اين كيفيت است كه عرض، حال در معروض- جسم- مي‌شود و هنگامي كه بياض با جسم، اتحاد برقرار كرد از اتحادشان عنوان «ابيض» تحقق پيدا مي كند و همچنين وقتي زيد با ضرب ارتباط و اتحاد برقرار نمود از ارتباطشان عنوان «ضارب» انتزاع مي شود و زماني كه فردي كتابي خريد و با ملكيت ارتباط پيدا كرد عنوان «مالك» تحقق پيدا مي كند.

خلاصه: در مشتق اصولي، ذاتي و مبدئي وجود دارد كه آن ذات با مبدأ، ارتباط و اتحاد دارد مانند اسم فاعل، اسم مفعول، صيغة مبالغه، اسم زمان، اسم مكان، صفت مشبه و اسم آلت- كما هو ظاهر العنوانات وصريح بعض المحققين.

(1)- اشكال : صاحب فصول « ره» فرموده اند نزاع ما در بحث مشتق مختص است به : الف: اسم فاعل ب: صفت مشبهه اي كه به معناي اسم فاعل باشد. ج : آنچه كه به اين صفات مشبهه ملحق است- ما يلحق بها- اما ساير مشتقات و صفات مانند اسم مفعول، اسم زمان، اسم مكان و صيغة مبالغه از محل نزاع خارج هستند.

 سوال : علت بيان صاحب فصول چيست؟

جواب : يك قسمت از آن را مصنف در متن بيان كرده اند و قسمت ديگرش را محشين ذكر كرده اند كه از كلمات مصنف هم استفاده مي شود.

الف: هنگام مراجعه به كتب اصولي مي بينيم علماء براي مشتق به اسم فاعل، مثال زده اند اگر تنها اسم فاعل، مورد بحث نبوده چرا آنها به اسم فاعل مثال زده اند.

جواب اين قسمت از كلام صاحب فصول «ره» اين است كه :

تمثيل براي توضيح مطلب است لذا هميشه مثال را يك مصداق واضح، ذكر مي كنند لذا مي گوييم تمثيل، دليل بر اين نيست كه نزاع و بحث، اختصاص به آن مورد دارد.

ب :‌بيان صاحب فصول ك مصنف در متن كتاب آن تصريح ننموده ولي از عبارت تا حدي استفاده مي شود: صاحب فصول فرموده اند اسم مفعول نمي تواند داخل محل بحث باشد زيرا داراي يك ضابطة كلي نيست مثلاً عرف، بعضي از اسم مفعول ها را حقيقت در اعم مي داند و بعضي از اسم مفعول ها را در خصوص متلبس، حقيقت مي شمرد نه در اعم.


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 9,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file8_1888229_6472.zip68.7k

نظرسنجی

از قیمت محصولات راضی هستید؟
از قیمت محصولات راضی هستید؟
filesell filesell